Fibroblastkultur - hudbiopsi - prøvetaking og forsendelse v. 1.3
 1. Hensikt

Sikre at barn og pårørende blir godt informert om undersøkelsen, og at forberedelse og prøve utføres på riktig måte. Undersøkelsen gjøres oftest som en utredning i forhold til nevrometabolske sykdommer.

 

 1. Ansvarlig

Sykepleier som har ansvar for barnet i samarbeid med pasientansvarlig lege som utfører selve prøvetakingen.

 

 1. Rutiner

 

FORBEREDELSE

Oftest gjøres prosedyren poliklinisk, men noen ganger utføres den i narkose ved innleggelse (gjerne når det samtidig planlegges flere undersøkelser i narkose).

Unngå prøvetaking på fredager eller dagen før helligdag og bevegelig fridag pga forsendelse til Haukeland universitetssykehus.

 

Informasjon til barn/ pårørende:

Ved behov kan det legges EMLA krem på det aktuelle hudområdet minimum1 time før prøvetaking. Når vevsbiten skal tas, injiseres litt lokalbedøvelse (10 % Xylocain med adrenalin) i hudområdet.

 

Forsendelse av hudbiopsi må alltid avtales med Haukeland Universitetssykehus, Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, tlf. 55 97 54 94, før prøven tas eller før prøven sendes.

Prøvetaking må planlegges slik at prøveforsendelsen mottas på Haukeland mandag –fredag (er ikke bemannet lørdag og søndag, samt helligdager og bevegelige fridager).

 

Generelt

Det skal alltid sendes med 2 rekvisisjoner:

a) rekvisisjon til Haukeland Universitetssykehus - Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin.

      b) rekvisisjon til videreforsendelse for spesifikk analyse; oftest Sahlgrenska

    Universitetssjukehus/ Mølndal, - Remiss 8 Klinisk kemi – Neurometabola sjukdomar.

               

Haukeland sin oppgave er å bearbeide prøven for videre analyse, og videresende den til det sykehuset som skal foreta spesifikk analyse. Det må derfor alltid legges ved rekvisisjon til det sykehuset som skal ha videreforsendelsen. Pasientansvarlig barnelege sitt navn/ avdeling/adresse/tlf, og relevante kliniske opplysninger må alltid påføres rekvisisjonen av lege.

 

Transportmedium til forsendelse av biopsi

Transportmedium bestilles telefonisk fra Haukeland universitetssykehus, Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin tlf. 55 97 54 75. Barnepoliklinikken ordner med bestilling og oppbevaring av transport medium.

 

Nedfrosset transportmedium er merket med holdbarhetsdato, og oppbevares i fryser ved

 - 20 °C på Barnepoliklinikken. Mediumet tas opp til tining (til romtemp) på morgenen prøvedagen, det tiner fort; ila en times tid. Transportmedium er rosa på farge etter tining.

Biopsien som skal tas, skal legges i opptint transportmedium og sendes i rør.

 

UTSTYR

         Kirurgisk steril pinsett Ewald (har en ”pigg” ytterst) eller pinsett med bøyd tupp

         Steril skalpell

         lokalbedøvelse (10 % Xylocain med adrenalin)

         2 ml sprøyte og subcutan sprøytespiss

         Alkotip tupfer 70%  (ikke bruk celledrepende desinfeksjonsmiddel)

         Sterilt skiftesett

         Sterile kompresser

         Steristrips

         Plaster eller kompress over Steristrips

         Rør med opptint transportmedium

                 

PRØVETAKING OG FORSENDELSE

Prøvetakingen utføres som steril prosedyre av barnelege.

 • Hos barn tas biopsien fra innsiden av overarmen, eller andre steder med tynn løs hud.
 • Desinfiser med 70 % Etanol (ikke bruk celledrepende desinfeksjonsmiddel). Bruk Alcotip tupfer 70 %
 • Ved behov kan det aktuelle hudområde smøres inn med EMLA krem/plaster minimum 1 time før prøvetaking. Injiser en liten dose lokalbedøvelse satt skrått inn under huden en skal bruke (men ikke rett inn i selve hudbiten en skal ha).

VIKTIG: vent noen minutter til det er god effekt av bedøvelsen.

 • Løft en hudflik med Ewald-pinsetten slik at den blir liggende i bøyen på pinsetten. Hudfolden kan nå snittes ved hjelp av en skalpell. Snitt på oversiden av pinsetten. En kan også bruke minste størrelse stansebiopsi hvis en ønsker. Det trengs kun en liten bit: 3-5 mm lang og 1,5-2 mm bred.
 • Ta biopsibiten straks over i det sterile plastrøret med opptint fibroblastmedium (plastrøret har skrukork). Pass på at biopsien ligger godt nedi prøverøret og ikke flyter på overflaten. Prøverøret merkes med dato, pasientnavn og fødselsnummer.
 • Biopsien i fibroblastmediet skal oppbevares i romtemperatur, den må ikke fryses!
 • Sykepleier leverer straks prøvematerialet til SUS-lab sammen med rekvisisjoner til Haukeland. NB!- Gi beskjed til lab om prøveforsendelse til Haukeland som A-post prøvetakingsdagen og at prøven ikke må fryses!

(Biopsien kan oppbevares i romtemperatur inntil ett døgn. Men hovedregelen er at den skal sendes til Haukeland prøvedagen som A-post og etter avtale.)

 

      ETTER PRØVETAKING

Etter biopsi/narkose må barnet observeres etter vanlig prosedyre. Husk smertestillende. La plaster/ steristrips sitte på i 5 dager. Hvis suturer: 7-10 dager.

                

 1. Avvik

Prosedyren kan ikke fravikes.

 

 1. Dokumentasjon

      Haukeland Universitetssykehus, Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin 2016