Journalopptak - Sjekkliste Dagkirurgi/ Fast Track KK SUS v. 1.2, 12.06.2019