Journalopptak - Sjekkliste Dagkirurgi/ Fast Track KK SUS v. 1.5