COVID-19 - Opplæringsplan Intensiv overvåking helsepersonell med assistent- og støttefunksjon i intensivavdelingen (operasjonssykepleiere, cand.med og andre med helsefaglig bakgrunn). v. 1.1