Mottak av ø-hj ved gynekologisk seksjon, Kvinneklinikken - Covid-19 v. 1.18

Prosedyre Kvinneklinikken SUS©
Endringer er understreket

 

 

Håndtering av inneliggende pasienter, testing og tiltak basert på smittestatus

Ved innleggelse bør det avklares om pasienten har symptomer på COVID-19 eller bor sammen med noen som har fått påvist COVID-19. Basert på forhåndsvurdering av pasienten, iverksettes videre tiltak.

•        Pasienter med symptomer testes så snart som mulig og bør isoleres til diagnose er avklart. Tilstrebe å benytte PCR hurtig test

•        Pasienter som legges inn med COVID-19 som hovedårsak isoleres fortrinnsvis på isolat eller i kohortisolater

•        Rutinemessig testing av asymptomatiske pasienter uten kjent eksponering anbefales ikke

For påvist COVID-19, se også: DokumentCovid-19 - håndtering i sykehus

 

COVID-19 Isolering og håndtering av nærkontakter i Helse Stavanger

 

NB: Gyn.pasienter med neutropen sepsis/feber innlegges via akuttmottak. Se prosedyren: Nøytropen feber KK

 

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)  

 

 

Covid – 19 risiko (kvinner i hustandskarantene og/eller mistanke om covid-19)

Erfaren lege/ansvarshavende sykepleier vurderer om akutt tilsyn/innleggelse er nødvendig.

 

Det er etablert mottak/avklaringspost 4AC (undersøkelsesrom 1).Ø.hj.pasienter som skal tas i mot på avklaringsrom er:

          Pasienter i hustandskarantene

          Pasienter med symptomer på  covid-19

COVID-19 Isolering og håndtering av nærkontakter i Helse Stavanger   

 

Timebok:
Avtaler registreres i Dips timebok. Noter i kommentarfelt om hvor pasienten skal møte (4AC + hvilke lege dersom det er avklart).

 

Ved transport av pasient skal pasienten ha ren seng, rene klær og munnbind. Ved sengetransport av pasient til andre avdelinger, er det kun pasienten og den av personalet som er nærmest hodeenden til sengen som skal ha på munnbind. Øvrig personell må være bevisst på å holde avstand.

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)  

 

 

Beredskap/varsling i akutte situasjoner:

Tilstrebe at det er en «ren» person i gangen/slusen som kan gå til hånde.

Forøvrig benyttes vanlige varslingsveier. Husk å si hvor du er og av det er risiko Covid-19.

 

Mottak av pasient
Gynekologiske pasienter: Sykepleier/hjelpepleier(fra 4AC) ved inngang 8.

Kontakt - og dråpesmitteregime følges.

 

Covid-19 prøvetaking
Mikrobiologisk testing gjennomføres av KK-lege så raskt som mulig.

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Hurtigtest Covid 19, influensa og RSV (Ikke tilgjengelig)  


Innleggelse

          Pasienter med symptomer på  covid-19/karantene

Ved negativ covid-19, innleggelse på 4AC (gyn.pasienter), på enerom med basale smittevernrutiner.

 

COVID-19 Isolering og håndtering av nærkontakter i Helse Stavanger   

 

Kvinner med påvist covid-19

·         Erfaren lege vurderer om akutt tilsyn/innleggelse er nødvendig.

·         Pasienter som trenger ambulansetransport – husk å informere ambulanse og AMK slik at disse kan ta hensyn mtp smittevern.

·         Se Fordeling av rom på isolatpost 2I

·         GlobaltDråpesmitte - veiledning (Gyldig)

·         Vurder om pasienten kan behandles poliklinisk – kan tas imot på gyn.rom 1.

·         Ved behov for innleggelse isoleres pasienten fortrinnsvis på 411 (enerom med sluse), 415, 414 (velg dette før 412 eller 416 pga dusj og WC på rommet), 412 eller 416. Øvrige rom kommer videre nedover på listen unntatt 433 som kun brukes til kort avklaring av pasienter. Ved behov kan pasienter kohortisoleres.

Behov for akutt operasjon

·         Varsle anestesi og operasjon via vanlig rutine. Husk å informere om risiko covid - 19/påvist koronasmitte.

 

Husk å registrere MSIS melding (pasientansvarlig lege) og i Pandemiregisteret (pasientansvarlig lege)

 

MSIS-melding:
Nominativ melding til MSIS fra kliniker skal utføres for alle innleggelser i sykehus, også vurderinger i akuttmottak.

(Finnes i DIPS under «Verktøy») Meldes senest dagen etter innleggelse.

Utføres av behandlingsansvarlig lege.

 

Alle innleggelser ved SUS skal registreres i pandemiregisteret av behandlende lege/jordmor. Skjema leveres til sekretærene ved Medisinsk ekspedisjon (4.etg.Vestbygg).

•         Innskjema 

 Pandemiregisteret - pandemiskjema (nhn.no) skrives ut og fylles ut første hverdag etter innleggelsen  

•         Utskjema Pandemiregisteret - utskrivningsskjema (nhn.no) skrives ut den dagen pasienten skrives ut.

 

 

Viktige telefonnumre:

·         Vakttelefon ansvarshavende sykepleier 2I/3F: 975 62 982

·         Vakttelefon mottakelsen: 51 51 93 41

·         Vakthavende infeksjonsmedisiner 48 00 71 27

·         Gyn.vakt: *4- 9850/90833373

·         Ansvarstelefon sykepleier 4AC: 561088

·         Anestesi: *4-9004