Innhenting av opplysninger om oppdrag v. 1.1

Legen svarer først på anrop, presenterer seg som vakthavende lege på legehelikopteret og ser til at følgende opplysninger innhentes:

  • Hastegrad
  • Hovedproblem
  • Henteadresse/hentested

 

Når det er relevant og opplysningene foreligger, skal AMK-sentralen eller rekvirenten opplyse om (alternativt crewet innhente opplysninger om):

  • Pasientens navn og alder, evt. fødselsdato.
  • Tilstand og spesielle forhold som kan ha betydning for transporten.
  • Andre varslede enheter som er på vei til pasienten.
  • Evt. sikkerhetsrisiko ved oppdraget.
  • Nærmeste landingsplass, landingsplassens beskaffenhet og eventuelle opplysninger om vær og vind som kan ha betydning for flygingen.
  • Behov for redningsteknisk assistanse: Elveredningsutstyr,  dykkerassistanse, lavineutstyr, fjellklatringsutstyr, etc.