KPHV - APP - Arbeidsoppagver Psykolog v. 1.3, 11.12.2018
- Utreder og behandler pasienter ihht gjeldende faglige retningslinjer:Tilbake til hovedsideNasjonal retningslinje for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- ogspesialisthelsetjenestenUtredning av demens- Foretar utvidet kognitiv/psykologisk testing av egne og andre faggruppers pasienter etter behov.- Gir råd og veiledning løpende til øvrige faggrupper ved APP etter behov, samt i internveiledning ogtverrfaglig møte.- Gir råd og veiledning til primærhelsetjenesten. Dette gjøres bl.a. pr telefon ved henvendelser, prforespørsel i DIPS og ved sykehjemsbesøk.- Gir råd og veiledning til primærhelsetjenesten. Dette gjøres bl.a. pr telefon ved henvendelser, prforespørsel i DIPS, ved sykehjemsbesøk, og gjennom tilleggsnotat i fagkonsulenters tilbakemeldingertil henviser.- Deltar og bidrar i internundervisning på APP.- Deltar i kvalitetssikringssarbeid.Jf. ukentlig møteplanArbeidsoppgaver psykolog ved alderspsykiatrisk poliklinikk: