Track-modul: Oppstart, seksjon 2 v. 2.1, 28.01.2021

1.   Hensikt: 

Sikre driften på systemet og hindre unødvendig nedetid.

2.     Omfang:

Enkel oppstart som skal utføres daglig på a3600 og AMS.

3.     Definisjoner:

a3600 - Automasjonssystem for behandling av prøver til instrumentene
Architect c16000 og Alinity ii.

4.     Ansvar:

Bioingeniører på seksjon 2

5.     Beskrivelse:

 5.1     Sjekk at instrument står online/offline i samsvar med tavlen
Instrument markert grått er stengt.
Instrument markert blått er åpent.
Ved endring: Trykk på modulen som skal åpnes eller stenges.
Velg  «Going Off-line» og trykk «Now»

5.2      Tøm avfall fra decapper.

- Reset skjer automatisk når beholderen er ute lenger enn 10 sekund.

- Er tracket tomt trenger man ikke sette decapper off-line.

- Er tracket fullt av prøver settes modulen off-line, no flush.

- Ta ut beholder og tøm eller bytt pose, vent 10 sekunder før beholder settes inn igjen.

- Sett så modulen on-line igjen. Utfør recovery dersom det er nødvendig.

5.3      Sjekk at oppsettet på bordet er rett, ikonene på LED-lys knappene må stemme med tekst på under.
Er det behov for å endre fordi noen moduler er ute av drift må eventuelle forandringer merkes tydelig med gul post it lapp.
En oversikt over rutine oppsett finnes i Track-modul: Prøvehåndtering (Ikke tilgjengelig) punkt 5.3

5.4      Sjekk Storage waste, se om avfallsbøtten er full av prøver, bytt dersom den er full.

Ta vekk avfallsdunken. Det står en vannflaske som holder en sensor nede ved gulvet inne. Denne vil nullstille telleverket dersom flaske er borte i 10 sek. (likt som decapper) Storage vil stoppe å kaste prøver så lenge sensoren ikke holdes inne av flasken.

Vannflasken settes tilbake for å aktivere sensoren. Sett på plass ny avfallsboks Rød markering på gulvet viser plassering.
Sjekk at prøverørene treffer avfallsboksen.

Full avfallsbøtte kastes etter forskriftene TRACK-MODUL: Gule bokser til Storage waste (Ikke tilgjengelig)

5.5.     Sjekk folie
Trykk på sealer
- Sjekk tall ved: Seals to reel end __
- er det mindre enn 100 igjen, legg frem ny folie, pass på å skifte i løpet av dagen

5.6.     Sjekk at systemet står i Run
Systemet er klart for prøver!

5.7.     Sjekk kontroller på T6 og T7. Track-modul: Prøvehåndtering (Ikke tilgjengelig)
Vurder flyten på tracket. Ønskelig med 2 C-moduler åpne ved mye prøver på tracket. T6 stenges når T3 eller T4 åpnes.

5.8.   Ved oppstart har man ansvaret for: IOM bordet, validering av prøvesvar og manuelle rutiner (Husk ammoniakk).

- Følg vedlikeholdsskjema for Track TRACK-MODUL: Vedlikeholdsskjema a3600 (Ikke tilgjengelig)

- Alle mangellister skal skrives ut AMS-modul: Mangellister (Ikke tilgjengelig)

- Listene sjekkes AMS-modul: Mangellister, oppsporing av mangler (Ikke tilgjengelig) mangler eller oppsporinger markeres på listene og de signerte listene legges i arkiveringsboks for "dagens mangellister". Dersom det er tobramycin eller MTX på mangellisten til medikament, gi beskjed til den som har oppstart på det aktuelle instrumentet.

- Sjekk at arbeidsfordelingslistene stemmer med dagens bemanning.

- Skriv ut dagens info og heng den opp på tavlen.

6.     Avvik:

Avvik som fører til skader eller mangler meldes i Synergi.

7.     Kilder/Referanser:

Brukermanual a3600 og egne erfaringer.