Rapportering av avvik ved SAM (Legehelikopter, redningshelikopter, legebil, AMK) v. 1.1

Pasientrelaterte avvik meldes i SUS avvikssystem Synergi. 

 

Flyoperative avvik meldes av pilot i NLA  A/S sitt eget system.