KPHV - APP - Vurdering av henvisninger v. 1.2, 11.12.2018
Overlege, som har fått delegert ansvaret fraseksjonsoverlege, vurderer løpende henvisninger somkommer til alderspsykiatrisk poliklinikk. Ved lengre fraværfordeles ansvaret på de andre overlegene ved poliklinikken.Tilbake til hovedsideVurdering av henvisninger til alderspsykiatrisk poliklinikk: