Pasientinformasjon, Håndtering av fullhuds-/delhudstransplantat og donorflater etter operasjon v. 1.2