KPHV - APP - Arbeidsoppagver Psykolog v. 1.3, 11.12.2018
FK kan stå som hovedbehandler når overlege vurderer det som adekvat. Hver pasient knyttes også til enoverlege. Overlege gir kontinuerlig veiledning etter behov og får notater fra hvert besøk til vurdering oggodkjenning i DIPS.Tilbake til hovedside1. Samarbeid med lege eller psykolog ifm demensutredning:Fagkonsulent bistår ved demensutredning med kognitiv testing av pasient og/eller medpårørendeintervju.- Samtale med og undersøkelse av pasienten, samt MADRS eller Cornell skala for depresjon og genereltklinisk inntrykk.- Etter første besøk bør følgende kartleggingsverktøy være utfylt dersom det dreier seg om pasienter meddemens og APSD:NPI (nevropsykiatrisk intervju), KDV (klinisk demens vurdering), Cornell skala for depresjon og Qualid(skjema for livskvalitet). Ved behov MOBID-2 smerteskala, døgnregistreringsskjema, BARS (the briefagtation scale) og V-RISK (skjema for voldsriskiko).- Opplysninger fra kartlegging legges fram for APPs leger etter besøket ved påfølgende torsdagsmøtet,tidligere ved behov. Lege vurderer om det også er behov for time på poliklinikken, ev. tilsyn av lege påsykehjemmet, samt setter inn diagnose og gir medikamentelle råd etter behov.2. Utredning og oppfølging av pasienter med demens og APSD (atferdsforstyrrelser og psykiske symptomerved demens) og pasienter med andre alderspsykiatrisk problemstillinger henvist fra sykehjem eller annenform for omsorgsinstitusjon:Ved første besøk:- Pleiepersonale/pårørende intervjues etter mal fra innkomstnotat.- Oppfølging kan være kontroll og eller miljøterapeutisk veiledning.Fagkonsulent oppgaver forts.Arbeidsoppgaver fagkonsulenter ved alderspsykiatrisk poliklinikk: