KPHV - APP - Henvisninger til innleggelse - Psykiatrisk Klinikk v. 1.4
- Henvisning skrives i DIPS-malen «intern psykiatrisk henvisning», som registreres i F7 somsekundærhenvisning og sendes til aktuelle enhet:Tilbake til hovedside- Ved henvisning til planlagt innleggelse på B1 drøftes pas. også med sengeposten på avdelingsmøtet.- Dersom det er behov for akuttinnleggelse i psykiatrisk klinikk meldes pas til innleggelse til forvakt vedAMC2 eller JDPS, ut ifra opptaksområde.- Noen ganger er det aktuelt å henvise til DPS for innleggelse. Dette er særlig aktuelt ved lettere psykiskeplager eller når pas. trenger behandling for psykisk lidelse som ikke behøver alderspsykiatrisk kompetanse.Henvisninger til innleggelse fra alderspsykiatrisk poliklinikk til psykiatrisk klinikk:Henvisninger til Jæren DPS:- I F7-bildet brukes alternativet «henvist annet sykehus» i nedtrekksmenyen for resultat/dato.- Registrer hvilket sykehus det viderehenvises ---> JPOL, Jæren DPS poliklinikk.- Henvisningen må printes ut og sendes i posten og det må følge med rettighetsskjema (med mottatt- ogansiennitetsdatoer på). Ifølge henvisningskontoret har JDPS tidligere nektet å ta imot henvisninger fra SUSdersom dette mangler. Skriv ut dette ved å gå til «dokumenter» - «skriv ut henvisning» i F7-bildet.- Begrunnelse for videresendingen bør følge med henvisningen og henviser skal også ha beskjed omvideresendingen og begrunnelsen.