Ressurspersoner i stomisykepleie v. 1.0, 17.06.2010

 

 

RESSURSPERSONER I STOMISYKEPLEIE

Hensikt: 

Pasienter som er innlagt på SUS skal få adekvat stomisykepleie, uavhengig av hvilken sengepost de ligger på.

 

Omfang:

Prosedyren omfatter to navngitte stomisykepleiere. Den ene er kun tilknyttet sengepost 6H og skal være førstevalget. Den andre holder til på Kirurgisk poliklinikk og kan kontaktes ved dennes fravær.

 

Definisjoner:

Stomi betyr munn/åpning og brukes i denne sammenheng om tarm som er lagt ut på abdomen. Det finnes urostomi, ileostomi og colostomi.

Ansvar:

Avdelingssykepleier har ansvar for å ha navngitte personer i posten som kan bidra der det er behov for hjelp til stomiopplæring på SUS.

 

Beskrivelse:

Stomisykepleierne har spesialutdannelse i stomiomsorg. De skal drive med veiledning og opplæring av pasienter, pårørende og helsearbeidere. Dersom pasienter ligger på poster som ikke mestrer stomiomsorgen til pasientene, kan disse kontaktes på 6H.

Stomisykepleierne dokumenterer i DIPS der de har tilgang, eller får sykepleier på den aktuelle post til å dokumentere.

Ved enkelte problemstillinger overtar stomisykepleier bandasjeringen etter faste rutiner.

 

 

 

Kilder:

Nordisk standard for stomisykepleie