KPHV - APP - Arbeidsoppagver leger v. 1.2, 11.12.2018
- Utreder og behandler pasienter ihht gjeldende faglige retningslinjer:Tilbake til hovedsideNasjonal retningslinje for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- ogspesialisthelsetjenestenUtredning av demens- Gjør somatisk undersøkelse, medisinvurderinger og vurderer henvisning til videre undersøkelser etterbehov for andre faggruppers pasienter.- Gir råd og veiledning løpende til øvrige faggrupper ved APP etter behov, samt i internveiledning ogtverrfaglig møte:- Vurderer henvisninger til APP- Gir råd og veiledning til primærhelsetjenesten. Dette gjøres bl.a. pr telefon ved henvendelser, prforespørsel i DIPS, ved sykehjemsbesøk, og gjennom tilleggsnotat i fagkonsulenters tilbakemeldingertil henviser.- Deltar og bidrar i internundervisning på APP.- Deltar i kvalitetssikringssarbeid.Arbeidsoppgaver leger ved alderspsykiatrisk poliklinikk:Jf. ukeplanogførste kons./inntak