Arbeidsbeskrivelse ansvarlig for planlegging av dagkir. inngrep v/ Kir og ort avdelinger v. 1.0, 05.10.2010

Organisatorisk plassering

I linje med klinikkoversykepleier som nærmest overordnede

 

Hensikten

å sikre en god arbeidsrutine omkring mottak og registrering av henvisningene, og for innkalling og avbestilling av dagkirurgiske inngrep.

 

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

 

Arbeidsrutine henvisninger dagkir inngrep

Arbeidsrutine innkalling og avbestilling dagkirurgiske inngrep

 

 

Samarbeidsforhold

Prosessen omkring søknaden går gjennom flere arbeidsstasjoner,

der leder, for dagkirurgisk inntak av pasienter og sekretær samarbeider nært.

 

 

Spesielle bestemmelser

Dette er en prosjektstilling.