1. Gynekologisk kreftforløp

1. Gynekologisk kreftforløp v. 1.6, 09.03.2021
Symptomer ogproblemHenvisning frafastlege,gynekolog ellerlegevaktPoliklinikk /InnleggelseKommunehelsetjenestenSpesialisthelsetjenestenKommunehelsetjenestenAvdeling 4AC (forhelsepersonell)Oppfølgingog kontrollPakkeforløp gynekologiKreftkoordinator