1. Gynekologisk kreftforløp v. 1.6
Symptomer ogproblemHenvisning frafastlege,gynekolog ellerlegevaktPoliklinikk /InnleggelseKommunehelsetjenestenSpesialisthelsetjenestenKommunehelsetjenestenAvdeling 4AC (forhelsepersonell)Oppfølgingog kontrollPakkeforløp gynekologiKreftkoordinator