Overflytting under fødsel fra Fødeloftet/7H til Fødeavdelingen v. 1.1

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©
Endring understreket.

Dersom kvinnen under fødsel differensieres fra grønn til rød gruppe, flyttes hun fil Fødeavdelingen: Differensiering grønn og rød gruppe

Det er jordmor som har ansvar for kvinnen som formidler beskjed til ansvarshavende jordmor ved Fødeloftet om overflytting.

Ansvarshavende jordmor ved Fødeloftet ringer fødeavdelingen for å melde overflytting. Informerer: årsak til overflytting og hvor langt kvinnen er i fødsel. Overflytt i Dips.

Barnepleier eller en annen jordmor blir med å kjøre kvinnen ned.

Benytt nøkkel til heis dersom det er en akutt situasjon. Heisen kommer da umiddelbart. Nøkkelen henger på asfyxirommet, på veggen til høyre rett innfor døren.

Ansvarshavende jordmor ved Fødeavdelingen legger til rette for å ta imot kvinnen. – kontakter lege og gjør klart rommet.

Når det er mulig skal jordmor fra fødeloftet fortsatt være hos kvinnen på føden. Skal alltid delta på timeout ved langsom fremgang. Dokumenter forløp og årsak til overflytting i Natus, bruk sjekkliste/SBAR.

Jordmor ved Fødeloftet har ansvar for at kvinnen har armbånd ID.